Բարձր ամրության Invar խառնուրդ մետաղալար

  • Բարձր ամրության Invar խառնուրդ մետաղալար

    Բարձր ամրության Invar խառնուրդ մետաղալար

    Invar 36 համաձուլվածքը, որը նաև հայտնի է որպես invar խառնուրդ, օգտագործվում է շրջակա միջավայրում, որը պահանջում է ընդլայնման շատ ցածր գործակից:Համաձուլվածքի Կյուրիի կետը մոտ 230 ℃ է, որից ցածր համաձուլվածքը ֆերոմագնիսական է, իսկ ընդլայնման գործակիցը շատ ցածր է։Երբ ջերմաստիճանը այս ջերմաստիճանից բարձր է, համաձուլվածքը չունի մագնիսականություն և մեծանում է ընդլայնման գործակիցը։Համաձուլվածքը հիմնականում օգտագործվում է ջերմաստիճանի տատանումների միջակայքում մոտավոր հաստատուն չափերով մասերի արտադրության համար և լայնորեն օգտագործվում է ռադիոյի, ճշգրիտ գործիքների, գործիքների և այլ ոլորտներում: