Բարձր ամրության Invar խառնուրդի մետաղալար

  • High-strength Invar alloy wire

    Բարձր ամրության Invar խառնուրդի մետաղալար

    Invar 36 խառնուրդը, որը հայտնի է նաև որպես ինվարժ համաձուլվածք, օգտագործվում է ընդլայնման շատ ցածր գործակից պահանջող միջավայրում: Համաձուլվածքի Կյուրի կետը մոտ 230 է, որի տակ խառնուրդը ֆերոմագնիսական է, իսկ ընդլայնման գործակիցը շատ ցածր է: Երբ ջերմաստիճանն այս ջերմաստիճանից բարձր է, խառնուրդը չունի մագնիսականություն և ընդլայնման գործակիցը մեծանում է: Համաձուլվածքը հիմնականում օգտագործվում է ջերմաստիճանի տատանման սահմաններում մոտավոր հաստատուն չափսերով մասերի արտադրության համար և լայնորեն օգտագործվում է ռադիոյում, ճշգրիտ գործիքներում, գործիքներում և այլ արդյունաբերություններում: