Pail-Packing համաձուլվածքներ

  • Pail-Packing alloys

    Pail-Packing համաձուլվածքներ

    Բամբակ փաթեթավորող մետաղալարերը մեր նոր ապրանքների մի տեսակ են: Ընդունելով ոլորուն առաջատար տեխնոլոգիան `մետաղալարն ունի բարձր կտոր քաշ և լավ գծային: Օգտագործելով տուփ տուփեր, դուք կարող եք ժամանակ խնայել տուփերը փոխելու մեջ, փոքր պլաստիկե փաթիլների դիմաց, որտեղ դուք ստիպված եք անընդհատ դադարեցնել արտադրությունը: